Coaching

Wij gaan uit van een leven lang leren. Samen bouwen we aan een lerende organisatie waarin iedereen eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces. Een professionele leergemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten. Een omgeving waarin talenten van alle betrokkenen tot bloei komen.

Coachen van leerkrachten
Weet jij als leerkracht wat jouw unieke talent is, wat jou onvervangbaar maakt? Kun jij je talenten volop kwijt in je team, in het samen werken aan een mooie school? Wij begeleiden leerkrachten in het ontdekken van hun eigen talenten en die van anderen. Wij gaan er vanuit dat je kunt bloeien in een omgeving waarin jouw talent wordt opgemerkt en voeding krijgt. En dat je zelf aan zet bent en invloed hebt op die omgeving. Eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling omdat je weet dat jouw bijdrage uniek en onvervangbaar is op deze plek, in dit team, in deze school.

Samenwerken met ouders
Samen bouwen aan een professionele organisatie waarin een heldere samenwerking met ouders is gerealiseerd. Omdat kinderen ervaren dat een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders voor een stabiele basis zorgt. De basis om je vrij te voelen om je zelf te durven verliezen in lef tonen, in experimenteren, in leren, in je talent ontdekken door vallen en opstaan. Er gaat geen energie verloren in de afstemming tussen school en thuis. Wij begeleiden teams en ouders in het leren samenwerken op basis van gelijkwaardige ongelijkheid.