Organisatieanalyse en strategische ontwikkeling

Op basis van onze ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van kwalitatieve audits, zijn wij in staat om in zeer korte tijd een inspirerende dwarsdoorsnede te maken van uw organisatie. Waar staan we, waar liggen onze kansen, wat moeten we zeker behouden en wat willen we loslaten of ontwikkelen?

Onze analyse biedt overzicht en inzicht, brengt focus aan en zorgt voor een concrete vertaling van doelen aan acties en middelen. We presenteren in deze analyse het vliegwiel in uw organisatie, dat wat de komende jaren een boost kan geven aan de ontwikkeling van deze organisatie, deze school of dit kindcentrum, op deze locatie, in deze situatie. We zorgen voor commitment en passie bij het team waardoor medewerkers zich mede-eigenaar voelen van de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Het resultaat is een gedreven en enthousiast team wat weet wat de stip op de horizon is en welke concrete mijlpalen bereikt gaan worden.

Afhankelijk van de vraag bieden we ook het vervolg aan, bijvoorbeeld het samen ontwikkelen van een nieuw schoolmeerjarenplan, of het geven van een teamtraining, het begeleiden van ontwikkelteams of werkgroepen, coaching van het MT of individuele leerkrachten. Neem contact met ons op voor een op-maat-traject of kijk in onze portfolio voor een indruk van onze projecten.

Check-inspectiebezoek
Om je als schoolleider samen met je team goed voor te bereiden op het inspectiebezoek heeft tallentaa de ‘Check-in’ ontwikkeld. Daarbij nemen we een dag lang de school onder de loep. Lesbezoeken, groepsplannen beoordelen, opbrengsten analyseren en beschreven beleid toetsen aan de werkelijkheid. Klopt het verhaal wat verteld wordt in je school met wat je beschreven hebt en wat echt nodig is? Hoe afgestemd is jullie onderwijs op de kinderen?

Wat levert het je op?

Leerkrachten die vol zelfvertrouwen het daadwerkelijke bezoek tegemoet zien omdat ze te horen hebben gekregen waar ze goed in zijn, wat ze nog groter mogen maken en wat ze zeker niet moeten vergeten. De intern begeleider en locatiedirecteur ervaren hoe ze samen het gesprek voeren, waarin ze elkaar aanvullen en versterken, ieder vanuit hun eigen rol. Ze krijgen scherp waar hun school staat, wat goed ontwikkeld is aan unieke kwaliteiten van dit team of deze school, en waar nog aan gewerkt moet worden. Samen taal geven aan analyses van de opbrengsten en de zorgtrajecten, zodat er heldere plannen liggen.

Goed voorbereid = met zelfvertrouwen trots zijn op waar je nog beter in wilt worden.